{"info":"error","msg":"db not connected.."} Ārējā tirdzniecība pēc valsts